067/2016 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ και ΑΝΝΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ που βρίσκεται σε Κοινόχρηστο Χώρο – Παιδική Χαρά στο Ο.Τ. 2030Α επί των οδών Τυρνάβου και Κορίνθου κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητών

067/2016 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ και ΑΝΝΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ που βρίσκεται σε Κοινόχρηστο Χώρο – Παιδική Χαρά στο Ο.Τ. 2030Α επί των οδών Τυρνάβου και Κορίνθου κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητών

067/2016 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ και ΑΝΝΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ που βρίσκεται σε Κοινόχρηστο Χώρο – Παιδική Χαρά στο Ο.Τ. 2030Α επί των οδών Τυρνάβου και Κορίνθου κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητών