179/2019 – Λήψη απόφασης για υπαγωγή στην ρύθμιση οφειλών προς το ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019

179/2019 – Λήψη απόφασης για υπαγωγή στην ρύθμιση οφειλών προς το ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019