064/2017 – Λήψη απόφασης για υπαγωγή στην υπ΄ αριθμ. 4152/13 πάγια ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ