390/2009 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» στην «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΓΚΛΗΣ» Ο.Ε. επί της οδού Λεωφ. Πετρουπόλεως 22 (Κ1), στο Ίλιον

390/2009 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» στην «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΓΚΛΗΣ» Ο.Ε. επί της οδού Λεωφ. Πετρουπόλεως 22 (Κ1), στο Ίλιον

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» στην «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΓΚΛΗΣ» Ο.Ε. επί της οδού Λεωφ. Πετρουπόλεως 22 (Κ1), στο Ίλιον

ads390.pdfa