058/2010 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ – Η/Υ)» του ΤΣΟΚΑΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ επί των οδών Ηρακλείου 13 & Βοσπόρου , στο Ίλιον

058/2010 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ – Η/Υ)» του ΤΣΟΚΑΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ επί των οδών Ηρακλείου 13 & Βοσπόρου , στο Ίλιον

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ – Η/Υ)» του ΤΣΟΚΑΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ επί των οδών Ηρακλείου 13 & Βοσπόρου , στο Ίλιον

ads0582010.pdfa