083/2015 – Λήψη απόφασης για χορήγηση – ανανέωση αδείας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος