063/2015 – Λήψη απόφασης για χορήγηση – ανανέωση αδείας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

063/2015 – Λήψη απόφασης για χορήγηση – ανανέωση αδείας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος