059/2009 – Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/07» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠ 3/07

059/2009 – Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/07» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠ 3/07

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/07» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠ 3/07

ads059.pdfa

059/2009 – Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β3/07» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠ 3/07

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a