001/2015 – Λήψη απόφασης για χορήγηση προεγκρίσεων ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος