Λήψη απόφασης Διοικητικού συμβουλίου για α) τον καθορισμό των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου Ιλίου και β) κατάρτιση της διακήρυξης της δημοπρασίας και δημοσίευσή της

Λήψη απόφασης Διοικητικού συμβουλίου για α) τον καθορισμό των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου Ιλίου και β) κατάρτιση της διακήρυξης της δημοπρασίας και δημοσίευσή της

Λήψη απόφασης Διοικητικού συμβουλίου για α) τον καθορισμό των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου Ιλίου και β) κατάρτιση της διακήρυξης της δημοπρασίας και δημοσίευσή της