082/2010 – Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους πεζοδρομίων για τη συνέχιση δικτύου «Πράσινης Διαδρομής» και οδού ήπιας κυκλοφορίας της Α. Παναγούλη (από Έκτορος έως Αχιλλέως)

082/2010 – Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους πεζοδρομίων για τη συνέχιση δικτύου «Πράσινης Διαδρομής» και οδού ήπιας κυκλοφορίας της Α. Παναγούλη (από Έκτορος έως Αχιλλέως)

Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους πεζοδρομίων για τη συνέχιση δικτύου «Πράσινης Διαδρομής» και οδού ήπιας κυκλοφορίας της Α. Παναγούλη (από Έκτορος έως Αχιλλέως)

ads0822010.pdfa