010/2015 – Λήψη απόφασης σφράγισης του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΣΟΦΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού Σπ. Μουστακλή 23 εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Ίλιον λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας

010/2015 – Λήψη απόφασης σφράγισης του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΣΟΦΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού Σπ. Μουστακλή 23 εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Ίλιον λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας

010/2015 – Λήψη απόφασης σφράγισης του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΣΟΦΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού Σπ. Μουστακλή 23 εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Ίλιον λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας