045/2009 – Λήψη απόφασης σχετικά με την αθέτηση του Ο.Τ.Ε. για κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην πόλη μας

045/2009 – Λήψη απόφασης σχετικά με την αθέτηση του Ο.Τ.Ε. για κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην πόλη μας

Λήψη απόφασης σχετικά με την αθέτηση του Ο.Τ.Ε. για κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην πόλη μας

ads045.pdfa

045/2009 – Λήψη απόφασης σχετικά με την αθέτηση του Ο.Τ.Ε. για κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην πόλη μας

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a