343/2010 – Λήψη απόφασης την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Η4/07

343/2010 – Λήψη απόφασης την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Η4/07

Λήψη απόφασης την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Η4/07

ADS3432010.pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a