343/2010 – Λήψη απόφασης την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Η4/07

343/2010 – Λήψη απόφασης την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Η4/07

Λήψη απόφασης την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Η4/07

ADS3432010.pdfa