Λήψη απόφασης τοποθέτησης κυλινδρικών ταμπλό ανάρτησης ανακοινώσεων