206/2010 – Λήψη για έγκριση δεύτερης (2ης) εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου επί της οδού Άνθιμου Γαζή (& Κρυσταλοπηγής) στο Ο.Τ. 2056

206/2010 – Λήψη για έγκριση δεύτερης (2ης) εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου επί της οδού Άνθιμου Γαζή (& Κρυσταλοπηγής) στο Ο.Τ. 2056

Λήψη για έγκριση δεύτερης (2ης) εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου επί της οδού Άνθιμου Γαζή (& Κρυσταλοπηγής) στο Ο.Τ. 2056

ads2062010.pdfa