200/2010 – Λήψη για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου & ΚΕΘΕΑ

200/2010 – Λήψη για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου & ΚΕΘΕΑ

Λήψη για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου & ΚΕΘΕΑ

ads2002010.pdfa