Λύση της μίσθωσης του ακινήτου του Ε΄Κ.Α.Π.Η., ιδιοκτησίας των α) Καλλιακμάνη Κωνσταντίνου και Καλλιακμάνη Βασιλείου του Κωνσταντίνου, β) Καλύβα Πηνελόπης και Καλύβα Νικολέτας»

Λύση της μίσθωσης του ακινήτου του Ε΄Κ.Α.Π.Η., ιδιοκτησίας των α) Καλλιακμάνη Κωνσταντίνου και Καλλιακμάνη Βασιλείου του Κωνσταντίνου, β) Καλύβα Πηνελόπης και Καλύβα Νικολέτας»

Λύση της μίσθωσης του ακινήτου του Ε΄Κ.Α.Π.Η., ιδιοκτησίας των α) Καλλιακμάνη Κωνσταντίνου και Καλλιακμάνη Βασιλείου του Κωνσταντίνου, β) Καλύβα Πηνελόπης και Καλύβα Νικολέτας»