398/2013 – Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Ε’ ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου

398/2013 – Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Ε’ ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου