015/2017 – Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου Κ.Ε.Θ.Ε.Α. Δήμου Ιλίου