168/2017 – Μερική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας