169/2017 – Μερική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας και δέσμευση ποσού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» για το έτος 2017

169/2017 – Μερική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας και δέσμευση ποσού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» για το έτος 2017