474/2017 – Μερική ανάκληση της ΑΟΕ 250/2017 περί έγκριση πρακτικών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»

474/2017 – Μερική ανάκληση της ΑΟΕ 250/2017 περί έγκριση πρακτικών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»