Νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή της υπολόγου διαχείρησης της παγίας προκαταβολής του Δ.Α.Ο. ΙΛΙΟΥ έτους 2010

Νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή της υπολόγου διαχείρησης της παγίας προκαταβολής του Δ.Α.Ο. ΙΛΙΟΥ έτους 2010

Νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή της υπολόγου διαχείρησης της παγίας προκαταβολής του Δ.Α.Ο. ΙΛΙΟΥ έτους 2010

adsdao_022011.pdfa