Νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης της παγίας προκαταβολής του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2012