Νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης της παγίας προκαταβολής του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2012

Νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης της παγίας προκαταβολής του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2012