036/2009 – Νομιμοποίηση Δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2008

036/2009 – Νομιμοποίηση Δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2008

Νομιμοποίηση Δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2008

ads036.pdfa