252/2019 – Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχορήγησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, μεταξύ του Τ.Π. & Δανείων και του Δήμου μας