Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. απόφασης 113/31-5-2010 (με αρ.πρωτ. 1198/4-6-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 2.706,00€ για ενοικίαση ηχητικού – φωτιστικού εξοπλισμού για εκδηλώσεις από 23/6/2010 έως 28/6/2010.

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. απόφασης 113/31-5-2010 (με αρ.πρωτ. 1198/4-6-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 2.706,00€ για ενοικίαση ηχητικού – φωτιστικού εξοπλισμού για εκδηλώσεις από 23/6/2010 έως 28/6/2010.

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. απόφασης 113/31-5-2010 (με αρ.πρωτ. 1198/4-6-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 2.706,00€ για ενοικίαση ηχητικού – φωτιστικού εξοπλισμού για εκδηλώσεις από 23/6/2010 έως 28/6/2010.

adspk1372010.pdfa