Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. απόφασης 82/5-5-2010 (με αρ.πρωτ. 989/11-5-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια ψηφιακών εκτυπώσεων επιφάνειας 25 τ.μ. για τις ανάγκες του Λαογραφικού μουσείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. απόφασης 82/5-5-2010 (με αρ.πρωτ. 989/11-5-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια ψηφιακών εκτυπώσεων επιφάνειας 25 τ.μ. για τις ανάγκες του Λαογραφικού μουσείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. απόφασης 82/5-5-2010 (με αρ.πρωτ. 989/11-5-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια ψηφιακών εκτυπώσεων επιφάνειας 25 τ.μ. για τις ανάγκες του Λαογραφικού μουσείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk1272010.pdfa

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. απόφασης 82/5-5-2010 (με αρ.πρωτ. 989/11-5-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια ψηφιακών εκτυπώσεων επιφάνειας 25 τ.μ. για τις ανάγκες του Λαογραφικού μουσείου του Πολιτιστικού Κέντρου.