Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 103/22-9-2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά «την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ με Α.Μ.:ΟΙΚ 15/2010».

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 103/22-9-2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά «την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ με Α.Μ.:ΟΙΚ 15/2010».

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 103/22-9-2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά «την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ με Α.Μ.:ΟΙΚ 15/2010».

adsdhkepa1152011.pdfa

Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 103/22-9-2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά «την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ με Α.Μ.:ΟΙΚ 15/2010».