017/2019 – Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 001/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί της κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας Μίσθωσης οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Ε’ ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου»

017/2019 – Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 001/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί της κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας Μίσθωσης οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Ε’ ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου»

017/2019 – Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 001/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί της κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας Μίσθωσης οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Ε’ ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου»