Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. απόφασης 18/20-1-2010 (με αρ. πρωτ.:212/26-1-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. απόφασης 18/20-1-2010 (με αρ. πρωτ.:212/26-1-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. απόφασης 18/20-1-2010 (με αρ. πρωτ.:212/26-1-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

adspk542010.pdfa

Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. απόφασης 18/20-1-2010 (με αρ. πρωτ.:212/26-1-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.