Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. απόφασης 71/12-4-2010 (με αρ.πρωτ.:776/16-4-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 4.200,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6611.0002 για ετήσια προμήθεια ελληνικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου μας για το έτος 2010.

Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. απόφασης 71/12-4-2010 (με αρ.πρωτ.:776/16-4-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 4.200,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6611.0002 για ετήσια προμήθεια ελληνικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου μας για το έτος 2010.

Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. απόφασης 71/12-4-2010 (με αρ.πρωτ.:776/16-4-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 4.200,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6611.0002 για ετήσια προμήθεια ελληνικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου μας για το έτος 2010.

adspk1042010.pdfa

Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. απόφασης 71/12-4-2010 (με αρ.πρωτ.:776/16-4-2010) που αφορά την έγκριση πίστωσης 4.200,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6611.0002 για ετήσια προμήθεια ελληνικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου μας για το έτος 2010.