328/2010 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 248/24-6-2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά προστασία παιδικής χαράς

328/2010 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 248/24-6-2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά προστασία παιδικής χαράς

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 248/24-6-2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά προστασία παιδικής χαράς

ads3282010.pdfa