502/2009 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 341/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

502/2009 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 341/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 341/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

ads502.pdfa