080/2010 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 75/11-2-2010 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση απευθείας ανάθεσης για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

080/2010 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 75/11-2-2010 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση απευθείας ανάθεσης για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 75/11-2-2010 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση απευθείας ανάθεσης για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

ads0802010.pdfa