050/2009 – Ορθή επανάληψη της 278/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου