Ορθή επανάληψη της 333/24-6-2010 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά προστασία παιδικής χαράς.

Ορθή επανάληψη της 333/24-6-2010 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά προστασία παιδικής χαράς.

Ορθή επανάληψη της 333/24-6-2010 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά προστασία παιδικής χαράς.

ade4072010.pdfa