020/2019 – Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης αδειών στάθμευσης ΑμεΑ για τα έτη 2019 – 2020

020/2019 – Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης αδειών στάθμευσης ΑμεΑ για τα έτη 2019 – 2020