202/2019 – Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης αδειών στάθμευσης ΑμεΑ, για τα έτη 2019 -2021