023/2017 – Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης αδειών στάθμευσης ΑμεΑ για τα έτη 2017 – 2018

023/2017 – Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης αδειών στάθμευσης ΑμεΑ για τα έτη 2017 – 2018