269/2019 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ.) Ιλίου