027/2009 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να μετάσχει στο Δ.Σ. του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

027/2009 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να μετάσχει στο Δ.Σ. του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να μετάσχει στο Δ.Σ. του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ads027.pdfa