242/2019 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

242/2019 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ