026/2009 – Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

026/2009 – Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

ads026.pdfa