Ορισμός μελών επιτροπής της διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου, του Π.Δ. 270/81, η οποία αποτελείται από τρεις (3) τακτικούς και τρεις (3) αναπληρωματικούς υπαλλήλους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. για το έτος 2013

Ορισμός μελών επιτροπής της διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου, του Π.Δ. 270/81, η οποία αποτελείται από τρεις (3) τακτικούς και τρεις (3) αναπληρωματικούς υπαλλήλους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. για το έτος 2013

Ορισμός μελών επιτροπής της διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου, του Π.Δ. 270/81, η οποία αποτελείται από τρεις (3) τακτικούς και τρεις (3) αναπληρωματικούς υπαλλήλους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. για το έτος 2013