006/2009 – Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)

006/2009 – Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)

Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)

ads006.pdfa

Τελευταία Νέα