007/2009 – Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)

007/2009 – Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)

Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)

ads007.pdfa