004/2009 – Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)

004/2009 – Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)

Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)

ads004.pdfa

004/2009 – Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ιλίου (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a