008/2010 – Ορισμός μελών της Επιτροπής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2010, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του

008/2010 – Ορισμός μελών της Επιτροπής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2010, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του

Ορισμός μελών της Επιτροπής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2010, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του

ads008.pdfa

008/2010 – Ορισμός μελών της Επιτροπής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2010, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του